Ẩm thực

Bánh Trung Thu Yến Sào Sanest Khánh Hoà

I-HỘP 1 BÁNH
1
H1-120M
1 bánh 120g ngọt
65.000
52.000
2
H1-120TC
1 bánh 120g thập cẩm
68.000
54.400
3
H1-200M
1 bánh 200g ngọt
94.000
75.200
4
H1-200TC
1 bánh 200g thập cẩm
110.000
88.000
5
H1-QT.TC
1 bánh quà tặng 120g thập cẩm
122.000
97.600
6
H1-QT.M
1 bánh quà tặng 120g ngọt
122.000
97.600
II-HỘP 2 TRẺ EM
1
H2-120TE.2M
2 bánh 120g ngọt
138.000
110.400
2
H1-120TE.1TC1M
2 bánh 120g, 1 thập cẩm, 1 ngọt
141.000
112.800
3
H1-120TE.2TC
2 bánh 120g thập cẩm
144.000
115.200
4
H1-200TE.TC
1 bánh 200g thập cẩm + 2 lọ kid
220.000
176.000
5
H1-200TE.M
1 bánh 200g ngọt + 2 lọ kid
204.000
163.200
III-HỘP 2 BÁNH
1
H2-120.2M
2 bánh 120g ngọt
148.000
118.400
2
H2-120.1TC1M
2 bánh 120g, 1 thập cẩm, 1 ngọt
141.000
112.800
3
H2-120.2TC
2 bánh 120g thập cẩm
154.000
123.200
4
H2-200.2M
2 bánh 200g ngọt
206.000
164.800
5
H2-200.1TC1M
2 bánh 200g, 1 thập cẩm, 1 ngọt
222.000
177.600
6
H2-200.2TC
2 bánh 200g thập cẩm
238.000
190.400
IV-HỘP 4 BÁNH
1
H4-120.4M
4 bánh 120g ngọt
292.000
233.600
2
H4-120.2TC2M
4 bánh 120g, 2 thập cẩm, 2 ngọt
298.000
238.400
3
H4-120.4TC
4 bánh 120g thập cẩm
304.000
243.200
4
H4-200.4M
4 bánh 200g ngọt
408.000
326.400
5
H4-200.2TC2M
4 bánh 200g, 2 thập cẩm, 2 ngọt
440.000
352.000
6
H4-200.4TC
4 bánh 200g thập cẩm
472.000
377.600
V-HỘP 6 BÁNH
1
H6-200.6M
6 bánh 200g ngọt
609.000
487.200
2
H6-200.3TC3M
6 bánh 200g, 3 thập cẩm, 3 ngọt
657.000
525.600
3
H6-200.6TC
6 bánh 200g thập cẩm
705.000
564.000
VI-HỘP QUÀ TẶNG
1
H6-200.6TC
Hộp quà tặng 6 bánh
1.200.000
960.000
2
H4QT.Y5G
Hộp quà tặng – QT.Y5
1.650.000
1.320.000

Related Articles

Back to top button
Close
Close